Squash

Přijďte si zahrát Squash. Hru, při které uplatníte myšlení, rychlost, techniku a cit!

U nás je pro Vás připraven squashový kurt s dobrým osvětlením a příjemným zázemím. V případě potřeby Vám zapůjčíme potřebné vybavení, začátečníkům rádi poradíme.

 
 
 
NĚCO MÁLO PRAVIDEL :
 

SKÓRE

 

Zápas se hraje na 2 nebo 3 vítězné hry.
Každá hra se hraje do 11 bodů. Hráč, který jako první získá 11 bodů vyhrává hru, s výjimkou
situace, kdy je stav 10-10. V takovém případě hra pokračuje dále, dokud jeden z hráčů nezíská
vedení o 2 body.
Bod mohou vždy získat oba hráči. Pokud podávající vyhraje výměnu, získá bod a dále podává,
vyhraje-li výměnu přijímající, získá bod a stane se podávajícím.

 
 

 
 

ZAHŘÍVÁNÍ

 

 
Před začátkem zápasu se mohou oba hráči po dobu 5 minut (2,5 minuty na každé straně)
rozehrávat a zahřívat míček na kurtu, kde se zápas bude hrát.
Když dojde během zápasu k výměně míčku nebo když zápas pokračuje po určité prodlevě, mohou
hráči zahřát míček na teplotu potřebnou pro hru.
Míček může být zahříván kterýmkoliv z hráčů během jakékoliv přestávky v zápase.

 

PODÁNÍ

 
Hra začíná podáním. Hráč, který bude podávat jako první, se vylosuje roztočením rakety.
Podávající pokračuje v podání, dokud neprohraje výměnu, kdy dojde ke ztrátě „HAND OUT“ a
podávajícím se stane soupeř.
Hráč, který vyhrál předchozí hru, podává jako první v následující hře. Na začátku každé hry a
vždy, když dojde ke změně podávajícího, může podávající využít libovolnou stranu pro podání. Po
vítězné výměně pak podávající vždy pokračuje podáním z opačného pole pro podání.
Při podání se musí hráč dotýkat alespoň částí své jedné nohy podlahy uvnitř pole pro podání. Aby
bylo podání dobré, musí míček letět přímo na přední stěnu nad podávací čáru a pod outovou čáru
a odrazit se od ní tak, aby dopadl (pokud není zahrán z voleje) na podlahu uvnitř zadní čtvrtiny
kurtu v protější polovině kurtu podávajícího hráče, včetně případů, kdy se mezi odrazem od čelní
stěny a dopadem na podlahu do vymezeného prostoru míček dotkne jakékoli boční a/nebo zadní stěny.

 

SPRÁVNÝ RETURN

 

Return je správný, když je míček, dříve než se dvakrát odrazí od podlahy, zahrán správně na
přední stěnu nad tin a pod outovou čáru, aniž by se přitom nejdříve dotkl podlahy. Míček se může
odrazit do boční a/nebo zadní stěny předtím, než dosáhne přední stěny.
Return není správný, když je „NOT UP“ (míček je odehrán poté, co se více než jednou odrazil od
podlahy, nebo je nesprávně zasažený - tažený raketou nebo je zasažen dvakrát na raketě), když je
„DOWN“ (míček po odehrání zasáhne před přední stěnou podlahu nebo tin) nebo je „OUT“ (míček
zasáhne stěnu na outové čáře nebo nad ní).

 

VÝMĚNY

 
Po správném podání se oba hráči střídají v odehrávání míčku, dokud se jeden z nich zahraje
nesprávný return.
Výměna se skládá z podání a určitého počtu správných returnů. Hráč získá výměnu, pokud se jeho
soupeři nepodaří správně podat nebo zahrát správný return, nebo když se míč předtím, než se jej
hráč pokusí odehrát, dotkne soupeře (včetně rakety a oblečení), který není na řadě odehrát úder.
Poznámka: Hráč by nikdy během výměny neměl odehrát míček, pokud existuje nebezpečí zasažení
soupeře míčkem nebo raketou. V takovém případě se hra zastaví a výměna se buď opakuje („LET“)
nebo je soupeř potrestán („STROKE“).

 

ZASAŽENÍ SOUPEŘE MÍČEK

 
Jestliže hráč odehraje míček a ten, před zasažením přední stěny zasáhne soupeře nebo jeho
raketu nebo oblečení, hra se zastaví.
· Když by return byl správný a míček by zasáhl přední stěnu, aniž by se předtím dotkl jiné
    stěny, hráč získává výměnu, za předpokladu, že neprovedl„otočku“.
· Když míč zasáhl nebo by zasáhl libovolnou jinou stěnu a byl by správný (zasáhl by poté
    přední stěnu), výměna se opakuje – nový míček („LET“).
· Když by return nebyl správný, hráč výměnu ztrácí.

OTÁČENÍ 

 
Jestliže se hráč otočil za míčkem nebo ho nechal proletět kolem sebe a v obou případech hráč
odehrál míček na pravé straně od těla poté, co míček nejdříve proletěl na levé straně od těla
(nebo naopak) – provedl hráč „otočku“.Jestliže hráč poté, co provedl „otočku“, zasáhl svého soupeře, je výměna přiznána soupeři.
Jestliže hráč poté, co provedl „otočku“, zastaví hru z obavy o zasažení soupeře, výměna se
opakuje – nový míček („LET“). To je také doporučený postup pro situace, kdy se hráč chce
„otočit“ a není si jistý soupeřovou pozicí.

 

OPAKOVANÉ POKUSY ZASÁHNOUT MÍČEK

 
Hráč může poté, co se pokusil zasáhnout míček a minul, pokusit o opakovaný pokus zasáhnout
míček.
· Jestliže by opakovaný pokus zasáhnout míček vedl ke správnému returnu, ale míček
    zasáhne soupeře, výměna se opakuje – nový míček („LET“).
· Jestliže by return nebyl správný, hráč ztrácí výměnu.

 

BRÁNĚNÍ VE HŘE

 
Když je hráč na řadě odehrát míček, má právo, aby mu v tom jeho soupeř nebránil. Aby se soupeř
vyhnul bránění, musí hráči umožnit nerušený přímý přístup k míčku, korektní výhled na míček,
prostor k provedení úderu a volnost k zahrání míčku kamkoliv na přední stěnu.
Hráč, jestliže mu soupeř brání ve hře, může toto bránění akceptovat a pokračovat ve hře nebo
může hru zastavit. Když hrozí srážka se soupeřem nebo zasažení soupeře raketou nebo míčkem, je
vždy vhodné hru zastavit.
Jestliže je hra zastavena z důvodu bránění, mělo by se postupovat podle těchto obecných pokynů:
· Hráč má právo na nový míček („LET“), jestliže by mohl odehrát správný return a soupeř se
    snažil bránění vyhnout.
· Hráč nemá právo na nový míček („LET“) a ztrácí výměnu, jestliže by nemohl odehrát
    správný return, nebo jestliže akceptoval bránění a hrál dál nebo jestliže bylo bránění
    natolik minimální, že neovlivnilo přístup k míčku a jeho odehrání.
· Hráč má právo na „STROKE“ (t.j. získává výměnu), jestliže se soupeř nesnažil maximálně
    vyhnout se bránění nebo jestliže by hráč zahrál vítězný return nebo jestliže by hráč zasáhl
    soupeře míčkem letícím přímo na přední stěnu.

 

NOVÉ MÍČKY – LETY

 
Za nový míček („LET“) se považuje výměna, kterou nezískal ani jeden hráč. Výměna se nepočítá
do skóre a podávající hráč znovu podává ze stejného pole pro podání.
Kromě situací popsaných již v odstavcích výše, může být nový míček („LET“) umožněn i za dalších
okolností. Například nový míček („LET“) může být umožněn, když se míček ve hře dotkne
nějakéhopředmětu ležícího na podlaze nebo když se hrající hráč zdrží odehrání svého úderu z důvodu
přiměřené obavy z poranění soupeře.
Nový míček („LET“) musí být umožněn, jestliže přijímající hráč není připraven ke hře a nepokusí
se příjem podání odehrát nebo když míček praskne během hry.

 

POKRAČOVÁNÍ HRY

 
Jakmile hráč začal podávat, hra by měla v každé hře plynule pokračovat. Mezi koncem jedné
výměny a začátkem další výměny by neměly být žádné prodlevy.
Mezi jednotlivými hrami je vždy umožněn interval 90 vteřin.
Hráčům je dovoleno vyměnit části oblečení nebo vybavení, jestliže je to nutné.

 

POVINNOSTI HRÁČŮ

 
Pravidlo 15 obsahuje pokyny, kterými by se hráči měli řídit. Například pravidlo 15.6 říká, že
úmyslné odvádění pozornosti není dovoleno. Hráči by si toto pravidlo měli přečíst celé.
Některé z částí tohoto pravidla se týkají situací, které se vztahují k zápasům řízeným rozhodčím.
Povinnostem a činnosti rozhodčího se tato zkrácená verze pravidel nevěnuje.

 

 
CHOVÁNÍ NA KURTU
Útočné, rušivé nebo zastrašující chování je ve squashi nepřijatelné.
Do této kategorie patří viditelné nebo slyšitelné obscénnosti, slovní nebo fyzické
napadení, námitky vůči rozhodnutí rozhodčího, špatné zacházení s raketou, kurtem nebo
míčkem, zbytečný fyzický kontakt, přílišný švih rakety, nekorektní zahřívání, zdržování,
pozdní návrat na kurt, úmyslná nebo nebezpečná hra nebo koučování (kromě koučování
mezi hrami).

 

 


 


INFO

Nové ceny SQUASHE!!!

více informací v ceníku